Меню

Мектеп сабақтары

Версия статьи на русском языке

Біз мектептер тақырыбын жалғастырамыз) Осы тақырыптағы барлық жазбаларды pozakonu_оқу хэштегімен оқыңыз

Бүгін мен сізге жүктеме мен мерекелер туралы, қанша болуы керек және т.б. туралы айтамын. Ұнайды ұмытпаңыз.

Бастауыш сыныптар — 1-ден 4-ке дейін

Бастауыш мектептегі білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі 29 сағаттан аспайды.

Білім алушыларға үй тапсырмалары олардың орындау мүмкіндіктері ескеріле отырып беріледі, 2-сыныпта 50 минуттан, ал 3-4-сыныптарда 1 сағат 10 минуттан (астрономиялық сағатта) аспайды.

Оқу жылының ұзақтығы 1-сыныпта – 33 оқу аптасын, 2-4-сыныптарда 34 оқу аптасын құрайды.

Оқу жылындағы каникул уақытының ұзақтығы кемінде 30 күнді құрайды. Каникулдар оқу жылында 3 рет – күзде, қыста және көктемде беріледі. 1-сыныптың білім алушылары үшін 3-ші тоқсанда ұзақтығы бір апта болатын қосымша каникул уақыты беріледі.

Негізгі орта білім

Негізгі орта білім беру деңгейіндегі білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі 5-сыныпта – 32 сағаттан, 6-сыныпта – 33 сағаттан, 7-сыныпта – 34 сағаттан, 8-сыныпта – 36 сағаттан аспауы тиіс.

Оқу жылының ұзақтығы – 34 оқу аптасы.

Оқу жылындағы каникул уақытының ұзақтығы кемінде 30 күнді құрайды. Каникулдар оқу жылында үш рет – күзде, қыста және көктемде беріледі.

Жалпы орта білім

Жалпы орта білім беру деңгейіндегі білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі әр сыныпта аптасына 39 сағаттан аспайды.

10-11-сыныптардағы оқу жылының ұзақтығы 34 оқу аптасын құрайды.

Оқу жылында 10-11-сыныптардағы каникул күндері кемінде 30 күнді құрайды. Оқу жылы ішінде үш рет каникул беріледі: күзде, қыста және көктемде. Каникулдың нақты мерзімін Қазақстан Республикасы білім саласының уәкілетті органы белгілейді.

Оқушылардың пәндер бойынша оқу жүктемесінің жалпы көлемі (міндетті және мектептің таңдауы бойынша), сондай-ақ сыныптардағы апта сайынғы және жылдық оқу жүктемелері Үлгілік оқу жоспарымен белгіленеді.

Келесі ережелер пайдаланылды:

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы

Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 Бұйрығы

Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 Бұйрығы


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *